Vacatures

International Sales Manager

Kansen zien en benutten: dat is de kern van de functie als International Sales Manager. Je ontwikkelt, samen met je collega’s, de commerciële strategie voor het landengebied waarvoor jij commercieel verantwoordelijk bent.

 

Als International Sales Manager ben je gezichtsbepalend voor STET in onze afzetlanden. Je klantgerichte instelling en vakmanschap maakt jou tot de ideale partner van onze internationale klanten. Het accent zal hierbij liggen op klanten uit de landengebieden Spanje, Portugal en Midden-Amerika. Je werkt samen met je collega’s om de STET rassen in de markt te zetten vanaf het introduceren van nieuwe rassen, het plannen van de afzet tot en met het sluiten van verkoopcontracten en het ‘in time’ uitleveren van de orders.

 

Standplaats:             Emmeloord, maar je bent 30-40% van de tijd op reis

Aantal uren:              Fulltime (40 uur)

Functieniveau:          HBO met bij voorkeur een opleiding met commerciële en agrarische inslag

 

STET is een internationaal handelshuis gericht op de ontwikkeling, teelt en export van pootaardappelen. Wij zijn volop in ontwikkeling met een strategie die gericht is op groei voor zowel onze organisatie als klanten. Om deze groei te realiseren zijn wij op zoek naar een International Sales Manager die met nieuwe inzichten bijdraagt aan ons team.

 

Jouw verantwoordelijkheden:

Je bent het aanspreekpunt voor klanten waarbij je:

 • Marktontwikkelingen in de gaten houdt en nieuwe kansen en concurrentieanalyses in kaart brengt;
 • Relaties opbouwt en beheert met klanten, afnemers, distributeurs en agenten, in de verschillende landen waarvoor jij verantwoordelijk bent;
 • Agenten en importeurs op een creatieve manier motiveert en ondersteunt bij het ontwikkelen van markten voor STET rassen;
 • Verkopen tot stand laat komen en deze afwikkelt tot een verkooptransactie op basis van de wensen van klanten, marktkennis en de strategie van STET;
 • Een verkoopstrategie op landengebied en rassen op zowel korte als lange termijn in kaart brengt en realiseert;
 • Het after-sales proces begeleidt waarbij de klant ten alle tijden op de hoogte gebracht wordt van de status van zijn aankoop met betrekking tot logistiek en betaling.

   

  In deze functie ben je ongeveer 30-40% van je tijd op reis. De overige tijd besteed je op kantoor waarbij je o.a. aandacht geeft aan de (administratieve) opvolging van de verkopen en marktonderzoek. Daarnaast vragen we je om bij te dragen aan projecten om zo STET te helpen groeien. Hierbij kun je denken aan projecten gericht op efficiëntie en/of innoverende oplossingen voor zowel jouw functie als die van anderen.

Match? Jazeker, als je ...

 • Zowel Engels èn Spaans of Portugees goed beheerst;
 • Een echte initiatiefnemer bent en een hands-on mentaliteit hebt;
 • Ervaring hebt met het werken in een soortgelijke functie of dusdanig enthousiast bent geworden dat je dit wilt leren;
 • Communicatief sterk bent en je zelfstandig redt;
 • Je blij wordt van reizen voorje werk en bij voorkeur kennis hebt van verschillende culturen in (Spaanstalige) landen.

 

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende functie met volop ruimte voor initiatief en ontwikkeling;
 • Een open en informele werksfeer met korte lijnen;
 • Leuke collega's die gemotiveerd zijn om te groeien met STET;
 • Een leaseauto, laptop en mobiele telefoon;
 • En... natuurlijk een goed salaris.

Down to earth. Dat is wat we zijn. Exporteur van pootaardappelen. Niet zomaar pootaardappelen. Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg voor onze klanten. We denken mee met onze klanten, bieden service, zetten net dat stapje extra. Omdat we het samen doen.

Het juiste product, op de juiste tijd en op de juiste plek. Zowel voor de versmarkt  als voor de verwerkende industrie. Dat is ons gezamenlijk doel.

STET is wereldwijd actief met ca. 40 medewerkers vanuit 4 vestigingen en exporteert naar meer dan 50 landen. Ga voor meer informatie naar www.stet-potato.com.

 

We kijken uit naar je reactie en een kop koffie!

 

Je kunt solliciteren door je CV en motivatiebrief voor 3 mei 2019 te versturen via onderstaande link:

 

https://hzpc.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=9db267d6-f585-40bd-b3a0-acc38d585558

 

Met vragen over de procedure kun je terecht bij Petra Kool, HR Business Partner, Petra.Kool@stet-potato.com of 06 12 44 21 10.

 

Vragen over de functie kun je stellen aan Henk Holtslag, Manager Fresh, Henk.Holtslag@stet-potato.com of 06 51 27 55 87.

 

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern aangekondigd. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

International Sales Manager

Seeing and seizing opportunities: that is the core of the position as International Sales Manager. You develop, together with your colleagues, the commercial strategy for the countries for which you are commercially responsible.

 

As an International Sales Manager you are the defining factor for STET in our sales countries. Your customer-oriented attitude and craftsmanship make you the ideal partner for our international customers. The emphasis will be on customers from the countries of Spain, Portugal and Central America. You work together with your colleagues to put the STET varieties on the market from the introduction of new varieties, the planning of sales up to and including the conclusion of sales contracts and the "in time" delivery of orders.

 

Standplaats:             Emmeloord, but you are traveling 30-40% of the time

Aantal uren:              40 hours (fulltime)

Functieniveau:         HBO, preferably with a commercial and agricultural background

 

STET is an international trading company focused on the development, cultivation and export of seed potatoes. We are in full development with a strategy that is focused on growth for both our organization and customers. To achieve this growth, we are looking for an International Sales Manager who contributes to our team with new insights.

 

Your responsibilities:

You are the point of contact for customers where you:

 • Keep an eye on market developments and identify new opportunities and competitive analyzes;
 • Build and manage relationships with customers, buyers, distributors and agents, in the different countries for which you are responsible;
 • Creatively motivate and support agents and importers in developing markets for STET varieties;
 • Establish sales and settle into a sales transaction based on the wishes of customers, market knowledge and STET's strategy;
 • Map and implement a sales strategy in the field of countries and varieties in both the short and long term;
 • Supervise the after-sales process whereby the customer is always able to know the status of his purchase with regard to logistics and payment.

   

  In this position you are traveling around 30-40% of your time. You spend the remaining time at the office, paying attention to, among other things, the (administrative) follow-up of sales and market research. In addition, we ask you to contribute to projects to help STET grow. You can think of projects focused on efficiency and/or innovative solutions for both your position and the position of others.

Match? Yes, if you..

 • Have a good command of both Englisch and Spanish or Portuguese;
 • Are a real initiator and have a hands-on mentality;
 • Have experience with working in a similar position or now so enthusiastic that you want to learn this;
 • Have strong communication skills and can work independently;
 • Like traveling for work and preferably have knowledge of different cultures in (Spanish-speaking) countries.

 

We offer you:

 • A challenging position with plenty of room for initiative and development;
 • An open and informal work atmosphere with short lines;
 • Nice colleagues who are motivated to grow with STET;
 • A lease car, laptop and mobile phone;
 • And ... of course a good salary.

Down to earth. That is what we are. Exporter of seed potatoes. Not just seed potatoes, only the best quality is good enough for our customers. We think along with our customers, offer service, go the extra mile. Because we do it together.

 

The right product, at the right time and in the right place. Both for the fresh market and for the processing industry. That is our common goal.

 

STET is active worldwide with around 40 employees from 4 locations and exports to more than 50 countries. For more information, visit www.stet-potato.com.

 

We look forward to your application and a cup of coffee!

 

You can apply by sending your resume and motivation letter before 3 May 2019 via the link below:

 

https://hzpc.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=9db267d6-f585-40bd-b3a0-acc38d585558

 

For questions about the procedure you can contact Petra Kool, HR Business Partner, Petra.Kool@stet-potato.com or 06 12 44 21 10.

 

For questions about the position you can ask Henk Holtslag, Manager Fresh, Henk.Holtslag@stet-potato.com or 06 51 27 55 87.

 

This vacancy has been announced internally and externally at the same time. Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Top <h4>stet-potato.com/nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/over-stet_1348">Home</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/over-stet">Over STET</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/team">Team</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/rasontwikkeling">Rasontwikkeling</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/onze-markten">Onze markten</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/algemene-voorwaarden">Algemene voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/farm-saved-seed">Farm Saved Seed (FSS)</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/hoevepootgoed-rassen">Hoevepootgoed rassen (BE)</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/rassen">Rassen</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/amarin">Amarin</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/avanti">Avanti</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/bafana">Bafana</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/bellini">Bellini</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/bonnata-kws">Bonnata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/bricata-kws">Bricata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/camel">Camel</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/cerata-kws">Cerata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/desiree">Desiree</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/dirosso">Dirosso</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/donald">Donald</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/el-mundo">El Mundo</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/eurostar">Eurostar</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/everest">Everest</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/gaudi">Gaudi</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/hermes">Hermes</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/jaerla">Jaerla</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/labadia">Labadia</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/lavata-kws">Lavata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/leonata-kws">Leonata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/levinata-kws">Levinata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/luciole">Luciole</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/melanto">Melanto</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/nicola">Nicola</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/primura">Primura</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/ramos">Ramos</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/royata-kws">Royata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/safari">Safari</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/santana">Santana</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sirtema">Sirtema</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/salinero">Salinero</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sh-c-909">SH C 909</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sh-c-913">SH C 913</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sh-c-1001">SH C 1001</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sh-c-1010">SH C 1010</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/spunta">Spunta</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sultana">Sultana</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/triplo">Triplo</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/tyson">Tyson</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vitalia">Vitalia</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vr-808">VR 808</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/zina-red">Zina Red</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/werken-bij-stet">Werken bij Stet</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vacatures">Vacatures</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/werken-bij-stet-introductie">Introductie</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/onze-kantoren">Onze kantoren</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vestigingen-stet-france">STET France</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/stet-uk">STET UK</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vestigingen-stet-rus">STET Rus</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vestigingen-stet-in-poland">STET in Poland</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/contact">Contact</a></li> </ul>