Donald
Amera x V 72-19-43

Alle rassen

 1/3 2/3 3/3

Eigenschappen

 • Versmarkt, frites, chips en puree
 • Rijptijd: vroeg
 • Hoge opbrengst
 • Ovale, vrij vlakogige knollen
 • Gele schilkleur, lichtgele vleeskleur
 • Drogestofgehalte: 24.1%
 • Kooktype BC, weinig verkleuring na koken
 • Resistent tegen aardappelmoeheid, Ro1-Ro4
 • Onvatbaar voor wratziekte fysio 1, weinig vatbaar voor fysio 2
 • Weinig gevoelig voor stootblauw


Teeltaanwijzingen consumptieteelt

Algemeen
Donald is een vroeg ras, geschikt voor meerdere doeleinden. Vanwege zijn zeer goede smaak en goede consumptiekwaliteiten wordt de Donald gewaardeerd in het verse segment. Het kooktype is BC met weinig verkleuring na het koken. Doordat Donald al vroeg in het seizoen een voldoende hoog onderwatergewicht en goede verwerkingskwaliteiten heeft, wordt Donald ook gebruikt in het vroege frites segment. Tevens is Donald geschikt voor de verwerking tot chips. Het afzetgebied voor Donald ligt voornamelijk in Noordwest-Europa. De knollen zijn ovaal en midden diepogig tot vrij vlakogig. De schilkleur is geel en de vleeskleur is lichtgeel. Het onderwatergewicht ligt rond de 463.

Rijptijd
Vroege knolzetting.

Voorbehandeling pootgoed
Het gebruik van voorgekiemd pootgoed bevordert de vroegheid. Bij voorkiemen wordt een warmtestoot aanbevolen. Donald is niet gevoelig voor kiembreuk.

Teelt
Poten: Donald is weinig gevoelig voor onderzeeërvorming en kan dan ook tamelijk vroeg worden gepoot. De knollen hebben de neiging hoog in de rug te groeien. Om het groen van de knollen te voorkomen dient er dieper dan normaal te worden gepoot en is een hoge, brede rugopbouw aanbevolen. Bij het gebruik van de potermaat 35/55 is de optimale plantafstand 35 – 40 cm.

Kringerigheid: Op lichte gronden waarvan bekend is dat ze besmet zijn met Trichodorusaaltjes, liever geen Donald telen. Dit type aaltje veroorzaakt kringerigheid, waar Donald gevoelig voor is. Indien Donald toch op een met dit aaltje besmet perceel wordt uitgepoot, is een natte grondontsmetting voorafgaand aan de teelt aan te raden.

Sporenelementen: Op lichte gronden kunnen er bruine vlekken in de knollen voorkomen. Dit kan het gevolg zijn van een gebrek aan sporenelementen. Om de kans hierop te verkleinen, kan tijdens de knolzetting met Borium worden gespoten. Geadviseerd wordt een bespuiting met 300 gram Borium per ha uit te voeren.

Rattenkeutelziekte: Donald is gevoelig voor rattenkeutelziekte. Dit is goed te bestrijden door vroeg in het seizoen een bespuiting met het Phytophthorabestrijdingsmiddel Shirlan uit te voeren. Eventuele problemen zijn met name te verwachten na de teelt van diverse groentegewassen.

Phytophthora: Donald is vatbaar voor Phytophthora in het loof en in de knol. Maar door zijn vroegrijpheid in combinatie met voorkiemen, levert dit geen problemen op. Ook door het op tijd uitvoeren van de preventieve bestrijding tegen Phytophthora worden problemen voorkomen.

Bemesting
Het advies voor stikstof op kleigronden luidt: 300 kg N/ha (min 1,1 x bodemvoorraad) en op zandgronden 300 kg N/ha (min 1,8 x bodemvoorraad). Om het hoge drogestofgehalte te behouden, is het niet wenselijk de N-gift veel te verhogen ten opzichte van dit advies. Ook is het raadzaam de N-giften niet te laat in het seizoen toe te dienen. Dit heeft een negatief effect op de vroege afrijping, het onderwatergewicht en het suikergehalte van de knollen. Toediening van organische mest, met name kippen- en varkensmest kan een nadelige invloed hebben op de bakkwaliteit.

Oogst
Donald is een vroegrijpend ras. Door zijn zeer vroege knolzetting is Donald eerder rooibaar dan dat het loof doet vermoeden. Vanwege het hoge drogestofgehalte van Donald, is het belangrijk de aardappelen voorzichtig te rooien en in te schuren. Dit om rooibeschadiging en blauw zoveel mogelijk te voorkomen.

Bewaring
Donald heeft de neiging vrij snel te gaan kiemen. Dit kan problemen geven bij een lange bewaring. Wanneer Donald in een uitgerijpt stadium is geoogst, kan bij een bewaartemperatuur van 6°C na een lange bewaring een goede verwerkingskwaliteit worden gehandhaafd. Het is raadzaam na het inschuren een behandeling met een kiemremmingsmiddel uit te voeren. Donald is licht gevoelig voor poederbrand. Daarom pas toedienen nadat de wonden geheeld zijn.

Resistenties
Donald is resistent tegen aardappelmoeheid Ro1-4, onvatbaar voor wratziekte fysio 1 en weinig vatbaar voor fysio 2. Er worden geen bessen gevormd. Donald is middelmatig vatbaar voor schurft. Dit ras lijkt niet gevoelig te zijn voor Sencor.

Top <h4>stet-potato.com/nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/over-stet_1348">Home</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/over-stet">Over STET</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/team">Team</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/rasontwikkeling">Rasontwikkeling</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/onze-markten">Onze markten</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/telers">Telers</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/algemene-voorwaarden">Algemene voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/code-of-conduct">Code of Conduct</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/farm-saved-seed">Farm Saved Seed (FSS)</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/hoevepootgoed-rassen">Hoevepootgoed rassen (BE)</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/rassen">Rassen</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/amarin">Amarin</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/avanti">Avanti</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/bafana">Bafana</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/bellini">Bellini</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/bonnata-kws">Bonnata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/bricata-kws">Bricata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/camel">Camel</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/cerata-kws">Cerata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/desiree">Desiree</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/dirosso">Dirosso</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/donald">Donald</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/el-mundo">El Mundo</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/eurostar">Eurostar</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/everest">Everest</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/gaudi">Gaudi</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/hermes">Hermes</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/jaerla">Jaerla</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/labadia">Labadia</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/lavata-kws">Lavata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/leonata-kws">Leonata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/levinata-kws">Levinata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/luciole">Luciole</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/melanto">Melanto</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/nicola">Nicola</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/primura">Primura</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/ramos">Ramos</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/royata-kws">Royata KWS</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/safari">Safari</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/santana">Santana</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sirtema">Sirtema</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/salinero">Salinero</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sh-c-909">SH C 909</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sh-c-913">SH C 913</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sh-c-1001">SH C 1001</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sh-c-1010">SH C 1010</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/spunta">Spunta</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/sultana">Sultana</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/triplo">Triplo</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/tyson">Tyson</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vitalia">Vitalia</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vr-808">VR 808</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/zina-red">Zina Red</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/werken-bij-stet">Werken bij Stet</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vacatures">Vacatures</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/werken-bij-stet-introductie">Introductie</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vestigingen">Vestigingen</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vestigingen-stet-france">STET France</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/stet-uk">STET UK</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vestigingen-stet-rus">STET Rus</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/vestigingen-stet-in-poland">STET in Poland</a></li> <li><a href="https://www.stet-potato.com/nl/contact">Contact</a></li> </ul>